Kẹp ti đơn giản – Có chốt hạn mức an toàn

50,000

Mô tả