Trứng rung đơn hồng trong suốt

125,000

Trứng rung đơn màu hồng, trong suốt, y hình

Sử dụng pin AA

1 chế độ rung mạnh

Danh mục: Từ khóa: , ,

Mô tả